Ceník ordinace v Dobříši

 600 Kč / 50 min

Pokud jste časově vytížení, je možné objednání i po 17. hodině nebo o víkendu. V těchto případech se částka navyšuje - po 17 hod o 200 Kč, o víkendech a svátcích o 400 Kč.

Ceník ordinace v Praze 6 – Ruzyni

Vstupní vyšetření:
800
Následná terapie:
700 .

Jakékoliv změny objednané terapie (zrušení, změna) lze provézt nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Za objednanou a neuskutečněnou terapii hradí klient plnou cenu.

Standardní terapie trvá 50 min.

Výkony nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

PRAHA

McKenzie institut

Stochovská 530
161 00 Praha 6

Mgr. Edita Lachmanová  Cert. MDT.

Kontakt

Fyzioterapie Dobříš U Ovčína 1455
263 01 Dobříš
(+420) 777 224 880 editala@seznam.cz