Publikace a pomůcky

PRAHA

McKenzie institut

Stochovská 530
161 00 Praha 6

Mgr. Edita Lachmanová  Cert. MDT.

Kontakt

Fyzioterapie Dobříš U Ovčína 1455
263 01 Dobříš
(+420) 777 224 880 editala@seznam.cz